Chuyen cua Thien - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


CHUYỆN CỬA THIỀN

Minh Ðức - Triều Tâm Ảnh
1981, 1992, 2002


 

Mục lục

[01] Tên ăn trộm.
Con chim sẻ.
Giàn bí đỏ.
Trái đu đủ cắt tư.
Cũng từ trái đu đủ.
[02] Trên đường du hóa.
[03] Ga xe lửa và những chuyến tàu.
Ðón tết.
[04] Không động.
Chuyện rắn nhái.
Pháp môn "Ðắp chăn nằm ngủ".
Chuyện phải, trái.
[05] Lô Sơn
Khi Đa Thức bắt chước cổ nhân
Hoa thật và hoa ni-lông
Còn bị kẹt
Thức biến
Vô Công
Trồng khoai
Kẹt đạo! Kẹt đời!
Tình yêu và cục đá
Kẻ ở ngoài tương quan
Thấy pháp không phải ta
Thường ích kỷ bồ tát
Cái gì dơ?
Mắc mớ gì đến ta
Ai ngộ?
Không thỏa hiệp
Tâm vô thường
Nếu biết thế!
Công Án thứ 1701
Trăng không lặn
Lý do ngủ không nằm
Chiêu thức của Đa Trí
Đáp án của Vô Văn
Đạo... lan!
Đường... ta!
Ni lâu đạo hữu buôn bán mần ăn ra sao?
Chém luôn!
Hạng người ưu thắng
Cái gì bẩn?
Thiệt là tiện lợi
Mời quý ngài dùng trà kẻo nguội

-ooOoo-

BỐ THÍ, PHÁP THÍ VÔ SONG
HƯƠNG THƠM THÙ THẮNG CHẲNG ĐỒNG PHÁP HƯƠNG
BẬC TRÍ BIẾT CÁCH CÚNG DƯỜNG
KIẾN TRI CHƠN CHÁNH - CON ĐƯỜNG PHÚC VINH

"Tặng các thế hệ giới tử Huyền Không"

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giới Đức và Tỳ kheo Tuệ Tâm đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, tháng 01-2003)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 10-03-2003