Cuoc doi Duc Phat - Tam Minh NTG - 00
Trang gốc

Ðọc với phông chữ Times New Roman (Unicode)

 

Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
Truyện Thơ

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Diệu Phương xuất bản - 2002

 
   

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I

1. Vui Thay Mộng Đẹp
2. Rằm Tháng Tư, Phật Ra Đời
3. Nhà Tiên Tri Viếng Thăm
4. Ma Da Hoàng Hậu Qua Đời
5. Thái Tử Nhân Từ
6. Lễ Xuống Ruộng
7. Người Đẹp Da Du Đà La
8. Thi Tài Cầu Hôn
9. Cung Vàng Điện Ngọc
10. Một Bài Ca Hay Và Mới Lạ
11. Gặp Người Già
11. Gặp Người Già
12. Gặp Người Bệnh
13. Gặp Người Chết
14. Thú Vui Tan Dần
15. Ý Tưởng Thoát Trần
16. Nỗi Lo Của Nhà Vua
17. Vượt Thành Tìm Chân Lý

Phần II

18. Cuộc Tìm Đạo Bắt Đầu
19. Sáu Năm Chiến Đấu
20. Cúng Dường
21. Cuộc Chiến Đấu Vĩ Đại
22. Thức Tỉnh
23. Chọn Người Dạy Đạo
24. Lời Dạy Đầu Tiên
25. Tứ Diệu Đế
26. Bát Chánh Đạo
27. Đạo Vàng Sáng Tỏ
28. Những Lời Tán Dương
29. Thuyết Pháp Tại Trúc Lâm
30. Đề Bà Đạt Đa
31. Trở Về Quê Hương
32. Trưởng Giả Cấp Cô Độc
33.Vua Tịnh Phạn Qua Đời
34. Tỳ Kheo Ni
35. Bốn Mươi Lăm Năm Thuyết Pháp
36. Những Ngày Cuối Cùng
37. Đệ Tử Cuối Cùng
38. Những Lời Dạy Cuối Cùng
39. Phật Nhập Niết Bàn
40. Phân Chia Xá Lợi Để Thờ
41. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại

Phụ chú
Tham khảo
Vài hàng về Tác giả

  -ooOoo-

Thành tâm tri ân:

* Hòa Thượng Thích Từ Mãn (VN)
* Thượng Tọa Thích Chơn Thiện (VN)
* Chùa Linh Sơn, Đà Lạt (VN)
* Chùa Linh Phong, Đà Lạt (VN)

đã đưa tác giả vào Đạo và Thơ.

Lời Nói Đầu

Cuốn truyện thơ kể lại cuộc đời của Đức Phật từ khi giáng sinh cho đến khi lập gia đình vào năm 16 tuổi, năm 29 tuổi quyết chí xuất gia tu hành tìm đạo, năm 35 tuổi giác ngộ ra chân lý, thành đạo và trở thành Phật. Trong suốt 45 năm sau đó Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh rồi cuối cùng nhập niết bàn vào năm 80 tuổi.

Cuốn truyện thơ với 1.634 câu lục bát chỉ diễn tả được ngắn gọn về cuộc đời Đức Phật, cuộc đời của một người đã được tôn xưng là bậc "đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả":

-"Đại hùng đại lực" vì thắng người đã là một chuyện khó, nhưng Ngài thắng được chính mình, thắng được những dục vọng thấp hèn của chính bản thân mình, đây là điều khó hơn rất nhiều.

-"Đại từ đại bi" vì Ngài có lòng từ vô lượng mà đi tìm con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh, chứ không vì quyền lợi hạn hẹp của riêng mình hay gia đình giòng họ hoặc quốc gia mình.

-"Đại hỷ đại xả" vì Ngài quyết tâm từ bỏ cuộc sống đầy sung sướng trong cung vàng điện ngọc, từ bỏ địa vị đầy quyền uy để mà dấn thân vào con đường cực kỳ gian khổ tìm ra chân lý giải thoát chúng sinh khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Đức Phật Thích Ca xuất hiện như một vừng dương rực rỡ buổi ban mai, xua tan đi màn đêm u ám từ lâu bao phủ cõi trần gian, vạch ra một hướng đi mới cho nhân loại.

Tác giả cuốn truyện thơ đã dựa vào một số tài liệu và nhất là phỏng theo các chi tiết trong cuốn sách bằng Anh ngữ có tựa đề là "The Story Of Buddha" của Jonathan Landaw mà viết lại cuộc đời Đức Phật bằng một ngôn từ bình dị dưới hình thức thơ lục bát, một thể loại thơ thuần túy dân tộc, để người đọc, người nghe dễ hiểu và dễ nhớ.
Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho các độc giả sau khi đọc xong cuốn truyện thơ này sẽ hiểu được lời Phật dạy, sẽ nhớ được điều Phật khuyên, bừng giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời mà hướng tâm về con đường giải thoát an lạc, noi theo gương cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.

Diệu Phương
Virginia - USA
(tháng 8 năm 2002)

Sách biếu, không bán.
Tác giả không giữ bản quyền.
Hoan nghênh tái bản ấn tống,
hoặc phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Địa Chỉ Liên Lạc:
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
45481 Caboose Terrace
Sterling - VA 20166
U.S.A.

-ooOoo-

Ðầu trang | Phần 1 | Phần 2


Trở về trang Thư Mục
last updated: 17-05-2003

Chân thành cám ơn cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 05-2003).