Gop Nhat - 0

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Góp nhặt

Thích Trí Siêu
France, 1997


Mục lục

Lời ngỏ

[I]

Khái niệm Phật
Bệnh
Lại tưởng nữa
Tịnh Ðộ

[II]

Thiền
Mật tông
Bố thí
Tu

[III]

Tu thân và tâm
Ðời
Tình dục
Tình yêu và ái luyến
Góp nhặt

-ooOoo-

Lời ngỏ

Mùa hè năm 1996, tôi có dịp sang Canada thuyết giảng và hướng dẫn vài khóa tu học. Một số Phật tử đã thâu băng những buổi giảng và chép ra để làm tài liệu tu tập. Vì thấy những lời dạy có thể đem lại lợi ích cho người khác nên họ xin phép in lại thành sách. Nhân dịp này tôi đã viết và bổ túc thêm.

Ðược chút công đức nào, chúng tôi xin hồi hướng cầu cho mọi người biết thương yêu giúp đỡ nhau.

Paris, đầu hạ năm 1997
Thích Trí Si
êu

CENTRE MUDITA
55, Ave. Aristide Briand
94240 L'Hay-les-Roses
FRANCE
Email: [email protected]

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Phần I | Phần II | Phần III

Chân thành cám ơn Ðại đức Thích Trí Siêu đã gửi tặng phiên bản vi tính
(Bình Anson, 11-2001)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 24-11-2001