Y nghia Ram thang Tu - Ho Phap
BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with VU-Times font


THERAVĀDA
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Ý Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư

Tỳ khưu Hộ Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)

PL. 2550 - TL. 2006


 Lưu ý: Đọc với phông chữ VU-Times (Viet-Pali Unicode)

-ooOoo-

MỤC LỤC

1- Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha đản sinh kiếp chót

10 pháp hạnh ba-la-mật
30 pháp hạnh ba-la-mật
Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có 3 hạng
Giải thích 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp
4 a-tăng-kỳ
100 ngàn đại kiếp
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế
Đức Bồ Tát Kiếp Chót Tái Sinh Làm Người
Đức Bồ Tát Kiếp Chót Đản Sinh

2- Đức Bồ Tát Siddhattha Thành Đức Phật Gotama

Tam Minh

Túc Mạng Minh
Thiên Nhãn Minh
Lậu Tận Minh

3- Đức Phật Gotama Tịch Diệt Niết Bàn

5 Phận Sự của Đức Phật
Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ
Phận sự sau khi độ ngọ
Phận sự canh đầu đêm
Phận sự canh giữa đêm
Phận sự canh chót đêm

Hai giai đoạn của pháp hành Trung Đạo

Giai đoạn đầu
Giai đoạn cuối

Pūjā: Cúng Dường

Cúng dường Đức Thế Tôn

Vesākhapūjā

Pháp Hạnh Đầu Đà Nghĩa Là Gì?

Nghi Thức Thọ Pháp Hạnh Đầu Đà

Kính lễ Đức Phật Gotama
Thọ trì pháp hạnh đầu đà
Cúng dường Tam Bảo

Lời Nguyện cầu

Hình ảnh:

1) Lumbini: Nơi Đức Bồ Tát đản sinh.
2) Bodh Gaya:
Nơi Đức Bồ Tát thành đạo.
3) Kusinara:
Nơi Đức Phật niết bàn.

-ooOoo-

Lời Ngỏ

Hằng năm, nhằm vào ngày rằm tháng tư (âm lịch), tất cả mọi người Phật tử trên toàn Thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đều tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày Đức Bồ Tát Siddhattha đản sinh, Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Đức Phật Gotama và Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn. Ba sự kiện trọng đại này, tuy thời gian cách xa nhau, nhưng cùng trùng hợp vào ngày, đêm rằm tháng tư ấy.

Để tìm hiểu những sự kiện của Đức Bồ Tát Siddhattha đản sinh kiếp chót vào ngày rằm tháng tư; Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, danh hiệu Đức Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm tháng tư; và cuối cùng Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn cũng vào canh chót đêm rằm tháng tư.

Như vậy, đêm rằm tháng tư có ý nghĩa trọng đại như thế nào? Soạn phẩm: "Ý nghĩa đêm rằm tháng tư" được biên soạn do Tỳ khưu Hộ Pháp, tuy là quyển sách nhỏ, song cũng có thể giúp cho chúng ta hiểu được một phần quan trọng về ý nghĩa của đêm rằm tháng tư.

Nhận thức thấy rõ sự lợi ích trong soạn phẩm, cho nên Phật tử Tổ đình Bửu Long xin ấn hành quyển sách nhỏ này để cống hiến đến quý vị gần xa làm món quà pháp. Trong dịp ngày rằm tháng tư, Phật lịch 2.550, quyển sách nhỏ này sẽ là món quà pháp quý giá, để cho các chùa phân phát đến các Phật tử; để cho những người Phật tử kính biếu đến những người thân yêu của mình. Món quà này không những là pháp thí thanh cao làm thiện pháp tăng trưởng, mà còn tạo được tình cảm sâu sắc khó quên đối với người thân yêu của mình.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Với thiện tâm trong sáng
Phật tử Tổ đình Bửu Long
Thái Bình, Long Bình,
Quận 9,TP Hồ Chí Minh.

-ooOoo-

Mục lục | 01 | 02 | 03 | Đầu trang

Chân thành cám ơn Tỳ khưu Hộ Pháp đã gửi tặng bản vi tính (05-2006)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 06-05-2006