Thich Vien Giac - Kinh Bat Dai Nhan Giac - 04

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Kinh Bát Ðại Nhân Giác - Thích Viên Giác dịch và giảng

Trường Cơ Bản Phật Học Long An -- Giáo Án, 1998


-Phụ Lục-

Bản chữ Hán

Chân thành cám ơn anh Lê Văn Ðặng đã gửi tặng bản chữ Hán (Bình Anson, 09-2002).


Chương I | Chương II | Chương III | Phụ lục | Mục lục


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 25-09-2002