BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tiểu Bộ Kinh

Trích giảng Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, và Chuyện Tiền Thân

Nguyên Tâm Trần Phương Lan


 

Mục lục

[01] Giới thiệu Thiên cung sự và Ngạ quỷ sự
[02] Kinh Lâu đài có sàng tọa
[03] Kinh Lâu đài có con voi
[04] Kinh Lâu đài của ngựa Kiền-trắc
[05] Kinh Lâu đài trinh phụ
[06] Chuyện Nữ nhân sói đầu
[07] Chuyện Củ sen và hoa sen
[**] Giới thiệu Chuyện Tiền thân Ðức Phật
[08] Chuyện Lộc vương hoan hỷ
[09] Chuyện Kỳ nữ Sulasà
[10] Chuyện Vua Dalha-dhamma
[11] Chuyện Đại Thọ Bồ Đề và Thánh đế Kàlinga
[12] Chuyện Đại Anh Vũ
[13] Chuyện Voi hiếu dưỡng mẹ
[14] Chuyện Thái tử Yuvanjana
[15] Chuyện Sàla, Cổ thụ cát tường
[16] Chuyện Đại vương Bhallàtiya
[17] Chuyện Trí giả Suppàraka
[18] Chuyện Đôi ca thần Canda
[19] Chuyện Cây kim
[20] Chuyện Ác hạnh
[21] Chuyện Ðại hầu vương
[22] Chuyện Vua Susìma
[23] Chuyện Hiền mẫu Kaccàni
[24] Chuyện Con báo
[25] (Giới thiệu Chuyện Tiền thân Ðức Phật)
[26] Chuyện Chàng Tiểu xạ thủ
[27] Chuyện Phạm thiên Baka
[28] Chuyện Tám tiếng kêu
[29] Chuyện vị Đại Thương nhân
[30] Chuyện Đôi bạn Citta-Sambhùta
[31] Chuyện cánh đồng lúa
[32] Chuyện Đại vương huy hoàng

Chân thành cám ơn anh Pháp Ðăng và chị Ngọc Mai đã gửi tặng các bản vi tính (Bình Anson)


[Mục lục Tiểu Bộ Kinh][Trở về trang Thư Mục]
updated: 25-02-2004