BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Nền tảng của đạo Phật

Nguyên tác: "The Fundamentals of Buddhism", Tiến sĩ Peter D. Santina

Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch


MỤC LỤC

[01]

ÐẠO PHẬT - MỘT NHÃN QUAN HIỆN ÐẠI

BÀI I - THỜI TIỀN PHẬT GIÁO
BÀI II - CUỘC ÐỜI ÐỨC PHẬT

[02]

BÀI III - BỐN CHÂN LÝ CAO QUÝ
BÀI IV - BÁT CHÁNH ĐẠO

[03]

BÀI V - GIỚI
BÀI VI - ÐỊNH (PHÁT TRIỂN TINH THẦN)

[04]

BÀI VII - HUỆ (TRÍ TUỆ)
BÀI VIII - NGHIỆP

[05]

BÀI IX - TÁI SINH
BÀI X - LÝ NHÂN DUYÊN

[06]

BÀI XI - BA ÐẶC TÍNH PHỔ QUÁT (TAM TƯỚNG PHÁP)
BÀI XII - NĂM UẨN (NGŨ UẨN)

KẾT LUẬN

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thích Tâm Quang, Chùa Tam Bảo, California, đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 03-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 06-04-2002