BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Vài Bài Viết Trong Những Năm Xưa

Phạm Kim Khánh biên soạn
Seattle, USA, 2004


 

Mục lục

Phần 1 [01] Đã một năm tròn
[02] Câu chuyện đạo nhân mùa Phật Đản
[03] Giới đức trong đạo Phật
[04] Hương thơm của Giới đức
[05] Còn ta thì sao?
[06] Vật chất hay tinh thần?
Phần 2 [07] Phật Giáo, di sản tinh thần của dân tộc Việt Nam
[08] Làm lành lánh dữ
[09] Vu Lan, mùa báo hiếu

-ooOoo-

 01 | 02

Chân thành cám ơn Bác Phạm Kim Khánh đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 12-2004)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 30-12-2004