BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Phương thức nhẹ nhàng của Thiền Phật giáo

Các bài pháp của Godwin Samararatne
Hồng kông, 1997

Nguyên Mỹ dịch

Nguyên tác: "The Gentle Way of Buddhist Meditation"
Dhamma Talks by Godwin Samararatne, Hongkong, 1997


Mục Lục
Ngày thứ nhất:  Ngày 6 tháng 10, 1997 - Tại sao chúng ta nên thiền
Ngày thứ hai:  Ngày 7 tháng 10, 1997 - Sự quan trọng củ a quán niệm
Ngày thứ ba:  Ngày 8 tháng 10, 1997 - Sự quan trọng của phật pháp
Ngày thứ tư:  Ngày 9 tháng 10, 1997 - Quán niệm hơi thở
Ngày thứ năm:  Ngày 10 tháng 10, 1997 - Thiền quán từ bi
Ngày thứ sáu:  Ngày 11 tháng 10, 1997 - Thiền và cảm xúc
Ngày thứ bảy:  Ngày 12 tháng 10, 1997 - Thiền trong đời sống hằng ngày

-ooOoo-

Giới thiệu:

Thiền sư Godwin Samararatne là một cư sĩ người Tích Lan, và là đệ tử của Hòa thượng Nyanaponika. Ông thành lập và điều hành trường thiền Nilamba, ngoại ô thành phố Kandy, Tích Lan, trong hơn 20 năm. Ông cũng dạy hành thiền tại nhiều trường thiền khác trong nước Tích Lan. Ngoài ra, mỗi năm, ông được mời giảng pháp và hướng dẫn các khóa thiền ở Âu Châu, Nam Phi, Ấn Độ, Đài Loan và Hồng Kông. Ông qua đời vào tháng 3, năm 2000.

Tập sách nầy gồm các bài giảng trong khóa thiền tại Hồng Kông vào tháng 10, năm 1997.

(Bình Anson, 08-2002)

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 30-08-2002