BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN

Phật Học Cơ Bản
Tập Bốn

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002)
Nguyệt san Giác Ngộ


 

Mục Lục

Lời giới thiệu
Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn

Phần I - Tam tạng thánh điển Phật giáo

[1.1]- Tam tạng thánh giáo Nam truyền - Thích Phước Sơn
[1.2]- Giới thiệu tổng quát hệ thống kinh điển Hán tạng - Ðào Nguyên

Phần II - Các vấn đề Phật học

[2.1]- Giáo lý duyên khởi - Thích Chơn Thiện
[2.2]- Một vài khái niệm về triết lý trong đạo Phật - Phật-Ðiển Hành-Tư
[2.3]- Giới thiệu đại cương về Duy thức học - Tuệ Hạnh
[2.4]- Giới thiệu khái quát về Nhân minh học Phật giáo - Minh Chi
[2.5]- Giới thiệu vài nét về văn học Phật giáo Việt Nam - Thích Tâm Hải

Phần III - Bài đọc thêm

[3.1]- Ðặc trưng của đạo Phật - Thích Phước Sơn
[3.2]- Ảnh hưởng của đạo Phật vào nền văn hóa Việt Nam - Thích Trí Quảng.
[3.3]- Vài suy nghĩ về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam - Minh Chi
[3.4]- Quan niệm về Ðức Phật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam - Thích Tâm Hải
[3.5]- Ðạo lý uyên nguyên của dân tộc Việt - Ngọc Kinh Lang Hoàn
[3.6]- Ðạo Phật có phải là tôn giáo không? - Huyền Chân
[3.7]- Phật giáo trong thời đại khoa học - Trần Chung Ngọc
[3.8]- Quy ước trích dẫn tam tạng kinh điển Nguyên thủy - Thảo Hiền Sucitto

-oOo-

LỜI GIỚI THIỆU

Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.

Bộ sách Phật học cơ bản gồm 4 tập, được biên soạn bởi nhiều tác giả, trình bày theo cấu trúc từ các vấn đề Phật học nhập môn đến một số chủ đề giáo lý chuyên sâu nhằm giới thiệu đến học viên và độc giả những kiến thức cơ bản về Phật giáo.

Trong tập bốn, chúng tôi cho in lại các bài giảng chính khóa trong năm thứ tư và một số bài đọc thêm đã được giới thiệu trên nguyệt san Giác Ngộ. Hy vọng rằng, bộ sách Phật học cơ bản (4 tập) do Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN thực hiện sẽ là một tài liệu hữu ích cho những ai bước đầu muốn tìm hiểu và nghiên cứu về Phật giáo.

BAN BIÊN SOẠN
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ


Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn và Ban Biên soạn

Ban tổ chức

* Trưởng ban: HT Thích Trí Quảng, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN kiêm Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ
* Phó ban: TT Thích Giác Toàn, Phó ban Giáo dục T.Ư GHPGVN kiêm Phó Tổng Biên tập báo Giác Ngộ
* Phó ban: TT Thích Thiện Tâm, Phó ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN
* Ban Thư ký và biên tập Chương trình: Khải Thiên, Ủy viên Ban Văn hóa T.Ư
* GHPGVN; Thích Tâm Hải, Biên tập viên Báo Giác Ngộ
* Kiểm tra: CS Tống Hồ Cầm, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP HCM kiêm Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

Ban giảng huấn

HT Tiến sĩ THÍCH THIỆN CHÂU, HT Tiến sĩ THÍCH TRÍ QUẢNG, TT Tiến sĩ THÍCH CHƠN THIỆN, và chư tônThượng tọa, Ðại đức, Giáo sư trực thuộc ngành Hoằng pháp GHPGVN

Ban biên soạn

HT THÍCH TRÍ QUẢNG, TT THÍCH CHƠN THIỆN, TT THÍCH PHƯỚC SƠN, GS. MINH CHI, TUỆ HẠNH, KHẢI THIÊN, THÍCH TÂM HẢI, PHẬT ÐIỂN HÀNH TƯ, ÐÀO NGUYÊN, TRẦN CHUNG NGỌC, NGỌC KINH LANG HOÀN, THẢO HIỀN SUCITTO

-ooOoo-

Mục lục | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
[^]

Tập Một  | Tập Hai | Tập Ba | Toàn bộ

Source: Nguyệt san Giác Ngộ, Sài Gòn, 1999-2001


[Trở về trang Thư Mục]

Revised: 24-11-2001