[BuddhaSasana]

[Unicode Fonts]


       

Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika

-oOo-

Quyển sách này là một sưu tập các bức thư của Ngài U Jotika, một vị Tỳ kheo người Miến Ðiện, gửi đến các vị đệ tử Tây phương.

-oOo-

Mục Lục

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thiện Minh đã gửi tặng phiên bản điện tử (Bình Anson, 01/2000)


[Chương kế]


[Thư Mục chính]

Last updated: 14-04-2000

Web master: [email protected]
[email protected]