BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Sự tích Visàkhà, vị nữ đại Hộ Pháp thời Ðức Phật

Nguyễn Ðiều (1994)


  

Mục lục

Phần 1

Lời nói đầu
[I] Gia Tộc
[II ] Thanh niên và lấy chồng
[III] Vẫn có nghịch cảnh
[IV] Người đàn bà mẫu mực - Hộ trì Tam bảo

Phần 2

[V] Vì Visàkhà mà Ðức Phật nói pháp
[VI] Tên hiền mẫu "Migàra" trong vài bài pháp dài
[VII] Tên Visàkhà tìm thấy trong tạng Luật
Tài liệu tham khảo

-ooOoo-

 Ðầu trangPhần 1 | Phần 2


Chân thành cám ơn Ðại đức Giác Ðồng đã gửi tặng phiên bản điện tử (Bình Anson, 04-2001)


[Trở về trang Thư Mục]

update: 04-04-2001