Kinh Loi Vang - Ty kheo Gioi Duc - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Kinh Lời Vàng
(Thi hóa Dhammapada Sutta)

Tỳ kheo Giới Đức
(Minh Đức - Triều Tâm Ảnh)

Huyền Không, Huế, 1995


Kinh Pháp Cú còn, Giáo Pháp còn
Giáo Pháp còn, kinh Pháp Cú còn.

MỤC LỤC

 

Phẩm

Số Kệ
[01] I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Song Yếu
Không Phóng Dật
Tâm
Hoa
Kẻ Ngu
Hiền Trí
A-La-Hán
Ngàn
Ác
Hình Phạt
1 - 20
21 - 32
33 - 43
44 - 59
60 - 75
76 - 89
90 - 99
100 - 115
116 - 128
129 - 145
[02] XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Già
Tự Ngã
Thế Gian
Phật-Đà
An Lạc
Hỷ Ái
Phẫn Nộ
Cấu Uế
Pháp Trụ
Đạo
146 - 156
157 - 166
167 - 178
179 - 196
197 - 208
209 - 220
221 - 234
235 - 255
256 - 272
273 - 289
[03] XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
Tạp Lục
Địa Ngục
Voi
Tham Ái
Tỷ Kheo
Bà-La-Môn
290 - 305
306 - 319
320 - 333
334 - 359
360 - 382
383 - 423

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Phần 01 | Phần 02 | Phần 03

Các bản kinh Pháp Cú khác

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Tuệ Tâm và Tỳ kheo Giới Đức đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 08-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated:
15-08-2002