BuddhaSasana Home Page

Unicode Times font

Hình ảnh


1) Hội Phật giáo Tây Úc
The Buddhist Society of Western Australia

[*] Giới thiệu
[*] Trung tâm Phật giáo Dhammaloka
[*] Tu viện Bodhinyana
[*] Xá-lợi tại Tu viện Bodhinyana
[*] Ni viện Dhammasara
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2001
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2002
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2003
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2005
[*] Từ thiện xã hội
[*] Vesakha 2549 (2005)
[*] Vesakha 2550 (2006)

2) Các chùa Phật giáo Nguyên thủy, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh:  
[*] Chùa Nguyên Thủy, Quận 2
[*] Chùa Kỳ Viên, Quận 3
[*] Chùa Chantarangsay, Quận 3
[*] Chùa Siêu Lý, Quận 6
[*] Chùa Trúc Lâm, Quận 6
[*] Chùa Bồ Đề (Tân Quy), Quận 7
[*] Chùa Giác Quang, Quận 8
[*] Chùa Bửu Long, Quận 9
[*] Xá Lợi Phật Đài, Quận 9
[*] Chùa Nam Tông, Bình Chánh
[*] Chùa Pháp Quang, Bình Thạnh
[*] Chùa Pháp Luân, Gò Vấp
[*] Chùa Phổ Minh, Gò Vấp
[*] Chùa Từ Quang, Gò Vấp
[*] Chùa Thanh Minh, Phú Nhuận
[*] Chùa Bửu Thắng, Tân Bình
[*] Chùa Diệu Quang, Tân Bình
[*] Chùa Phật Bảo, Tân Bình
[*] Chùa Pothivong, Tân Bình
[*] Chùa Bửu Quang, Thủ Đức
[*] Chùa Bát Chánh Đạo, Thủ Đức
[*] Chùa Trúc Lâm, Hóc Môn
   
An Giang:  
[*] Chùa Xvây-Tôn  
   
Bà Rịa - Vũng Tàu:  
[*] Chùa Bồ Ðề
[*] Chùa Hộ Pháp
[*] Chùa Phước Hải
[*] Chùa Tam Bảo
[*] Chùa Thiền Lâm - Thích Ca Phật Đài
[*] Chùa Phật Quang, Bà Rịa
[*] Chùa Viên Không, Bà Rịa
   
Bình Dương: Bình Định:
[*] Chùa Thanh Long, Bình Dương [*] Chùa Phước Quang, Tuy Phước
   
Bình Phước: Bình Thuận:
[*] Chùa Tam Bảo, An Lộc
[*] Chùa Tứ Phương Tăng, Xa Trạch
[*] Chùa Bình Long, Phan Thiết
   
Cần thơ:  
[*] Chùa Munirangsay, Tp Cần Thơ
[*] Chùa Pitukhorangsay, Tp Cần Thơ
[*] Tịnh thất Siêu Lý
[*] Chùa Pothysomrong, Ô Môn
[*] Chùa Sanvorpothinhen, Ô Môn
   
Đồng Nai:  
[*] Chùa Bửu Đức, Biên Hòa
[*] Chùa Phước Huệ, Định Quán
[*] Chùa Thái Hòa, Định Quán
[*] Chùa Từ Thiện, Định Quán
[*] Chùa Linh Phú, Tân Phú
[*] Chùa Cồ Đàm, Long Thành
[*] Chùa Ngọc Đạt, Long Thành
[*] Chùa Phước Hộ, Long Thành
[*] Chùa Phước Huệ, Long Thành
[*] Chùa Phước Sơn, Long Thành
[*] Chùa Phước Quang, Long Thành
[*] Chùa Quang Minh, Long Thành
[*] Chùa Quảng Nghiêm, Long Thành
[*] Chùa Tam Phước, Long Thành
[*] Chùa Thiền Quang I, Long Thành
[*] Chùa Thiền Quang II, Long Thành
[*] Chùa Y Sơn, Long Thành
   
Khánh Hòa: Huế:
[*] Chùa Như Ý [*] Chùa Thiền Lâm
[*] Chùa Huyền Không I
[*] Chùa Huyền Không II (Sơn Thượng)
[*] Chùa Tăng Quang
[*] Chùa Pháp Luân
[*] Chùa Định Quang
   
Kiên Giang:  
[*] Chùa Phật Lớn, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Rạch Sỏi, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Láng Cát, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Sóc Xoài, Sóc Sơn
[*] Chùa Ba Trại, Hòn Chông
[*] Chùa Khlang Ông, Minh Lương
[*] Chùa Gò Đất, Minh Lương
[*] Chùa Khoen-ta-tưng, Minh Lương
[*] Chùa Chắc-kha-cú, Minh Lương
[*] Chùa Thiên Trúc (Phật Lớn), Hà Tiên
[*] Chùa Chòn Chuối, Hòn Đất
[*] Chùa Kinh 12, Hòn Đất
[*] Chùa Thứ Năm, An Biên
[*] Chùa Xã Xiêm cũ, Bình An
[*] Chùa Xã Xiêm mới, Bình An
[*] Chùa Núi Trầu, Kiên Lương
   
Lâm Đồng: Quảng Nam - Đà Nẳng:
[*] Chùa Bửu Sơn [*] Chùa Tam Bảo, Đà Nẳng
[*] Chùa Nam Quang, Hội An
   
Sóc Trăng:  
[*] Chùa Kh'Leang, Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Somrong, Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi, Mahatúp), Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Pro-Len (Ba Leng), Mỹ Tú
[*] Chùa Chông Nô, Mỹ Tú
[*] Chùa Buon-pres-phek (Bốn Mặt), Mỹ Tú
[*] Chùa Tát Giồng, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Bãi Xàu, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Trà Kuôn (Chín Cửa), Mỹ Xuyên
[*] Chùa Tà Mơn, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Bưng-tôn-sa, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Nhu Gia, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Salon (Chùa Chén Kiểu), Mỹ Xuyên
   
Tây Ninh:  
[*] Chùa Trà Ốt
[*] Chùa Hiệp Phước (Ta-lơi)
[*] Chùa Pa-ma
[*] Chùa Khe-đon
[*] Chùa Chumrub
[*] Chùa Soài (Sab-rất)
   
Tiền Giang: Trà Vinh:
[*] Chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho
[*] Chùa Phước Hải, Tân Hiệp
[*] Chùa Đông Phương, Cai Lậy
[*] Chùa Sam-rông Ek 
[*]
Chùa Angorajapuri (Âng, Ao Bà Om)
[*] Chùa Hang
[*] Chùa Bến Có
[*] Chùa Kỳ La
[*] Chùa Ông Mẹt
   
Vĩnh Long:  
[*] Chùa Siêu Lý
[*] Chùa Viên Giác
[*] Chùa Mangalasangha
 

3) Các chùa Phật giáo Bắc tông, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh:  
[*] Chùa Linh Sơn, Quận 1
[*] Chùa Phật Bửu, Quận 3
[*] Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3
[*] Chùa Xá Lợi, Quận 3
[*] Tịnh xá Trung Tâm, Quận 6
[*] Chùa Thường Quang, Quận 8
[*] Chùa Ấn Quang, Quận 10
[*] Chùa Giác Ngộ, Quận 10
[*] Chùa Từ Nghiêm, Quận 10
[*] Chùa Việt Nam Quốc Tự, Quận 10
[*] Chùa Giác Viên, Quận 11
[*] Chùa Huệ Nghiêm, Bình Chánh
[*] Chùa Từ Hạnh, Bình Tân
[*] Tịnh xá Trung Tâm, Bình Thạnh
[*] Chùa Kỳ Quang II, Gò Vấp
[*] Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn
[*] Chùa Pháp Võ, Nhà Bè
[*] Chùa Vạn Hạnh, Phú Nhuận
[*] Chùa Giác Lâm, Tân Bình
[*] Chùa Viên Giác, Tân Bình
   
Các nơi khác:  
[*] Chùa Diên Hựu (Một Cột), Hà Nội
[*] Chùa Quán Sứ, Hà Nội
[*] Chùa Trấn Quốc, Hà Nội
[*] Chùa Bộc, Hà Nội
[*] Chùa Bồ Đề, Hà Nội
[*] Chùa Kim Liên, Hà Nội
[*] Chùa Phúc Khánh, Hà Nội
[*] Chùa Pháp Vân, Hà Nội
[*] Chùa Đậu, Hà Tây
[*] Chùa Thầy, Hà Tây
[*] Chùa Trầm, Hà Tây
[*] Chùa Trăm Gian, Hà Tây
[*] Chùa Tây Phương, Hà Tây
[*] Chùa Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phú
[*] Chùa Linh Ứng, Nam Định
[*] Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh

[*] Chùa Thiên Mụ, Huế
[*] Chùa Từ Đàm, Huế
[*] Chùa Từ Hiếu, Huế
[*] Chùa Báo Quốc, Huế
[*] Chùa Trúc Lâm, Huế
[*] Ngũ Hành Sơn, Đà Nẳng
[*] Chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi
[*] Chùa Long Sơn, Nha Trang
[*] Chùa Hải Đức, Nha Trang

[*] Chùa Khải Đoan, Buôn Mê Thuột
[*] Chùa Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt
[*] Chùa Linh Sơn, Đà Lạt
[*] Chùa Phước Huệ, Bảo Lộc, Lâm Đồng

[*] Chùa An Lạc Hạnh, Long Thành
[*] Chùa Diệu Pháp, Long Thành
[*] Chùa Phước Hải, Long Thành
[*] Chùa Thường Chiếu, Long Thành
[*] Chùa Viên Chiếu, Long Thành
[*] Chùa Hương Sơn, Bà Rịa
[*] Chùa Liễu Quán II, Bà Rịa
[*] Chùa Phổ Đà, Vũng Tàu
[*] Chùa Phước Lâm, Vũng Tàu

[*] Chùa Thiên Khánh, Long An
[*] Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho, Tiền Giang
[*] Chùa Hòa Linh, Mõ Cày, Bến Tre
[*] Chùa Viên Giác, Bến Tre
[*] Chùa Hang (Hải Sơn), Hòn Chông, Kiên Giang
[*] Chùa Tam Bảo, Đồng Tháp.

 

4) Các chùa Phật giáo VN hải ngoại

Chùa Nguyên thủy:

[*] Chùa Pháp Luân, Texas, USA
[*] Chùa Đạo Quang, Texas, USA
[*] Chùa Hương Đạo, Texas, USA
[*] Chùa Liên Hoa, Texas, USA
[*] Chùa Bửu Môn, Texas, USA

[*] Chùa Kỳ Viên, Paris, France
[*] Chùa Phật Bảo, Paris, France

[*] Chùa Pháp Vân, California, USA
[*] Thích Ca Thiền Viện, California, USA
[*] Như Lai Thiền Viện, California, USA
[*] Chùa Kỳ Viên, Washington DC, USA
[*] Chùa Phật Pháp, Florida, USA
[*] Pháp Đăng Thiền Viện, Florida, USA

[*] Bát Nhã Thiền Viện, Montreal, Canada

Chùa Bắc tông:

[*] Chùa Tam Bảo, California, USA
[*] Phật học viện Quốc tế, California, USA
[*] Chùa Huệ Quang, California, USA
[*] Chùa Vạn Hạnh, California, USA
[*] Chùa Kim Sơn, California, USA
[*] Chùa Đức Viên, California, USA
[*] Chùa Diệu Pháp, California, USA
[*] Chùa Bảo Quang, California, USA
[*] Chùa Giác Lý, California, USA
[*] Chùa Phật Đà, California, USA
[*] Chùa Việt Nam, California, USA
[*] Chùa Liễu Quán, California, USA
[*] Tịnh xá Minh Đăng Quang, California, USA

[*] Chùa Pháp Vân, Ontario, Canada
[*] Chùa Đức Quang, Ontario, Canada
[*] Chùa Từ Quang, Montreal, Canada

[*] Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ
[*] Chùa Linh Sơn, Ấn Độ

[*] Chùa Chánh Giác, Perth, Australia
[*] Chùa Phổ Quang, Perth, Australia
[*] Chùa Quan Thế Âm, Perth, Australia
[*] Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Australia
[*] Chùa Vạn Hạnh, Canberra, Australia

[*] Chùa Việt Nam, Texas, USA
[*] Chùa Tịnh Luật, Texas, USA
[*] Chùa Từ Đàm, Texas, USA
[*] Chùa Quang Chiếu, Texas, USA
[*] Chùa Phật Ân, Minnesota, USA
[*] Chùa Chánh Pháp, Kentucky, USA
[*] Chùa Huệ Quang, Virginia, USA
[*] Chùa Viên Giác, Oklahoma, USA
[*] Chùa Dược Sư, Washington, USA
[*] Trung tâm Sinh Thức, W. Virginia, USA

[*] Chùa Viên Giác, Germany

[*] Chùa Đôn Hậu, Norway

[*] Chùa Giác Nhiên, New Zealand

[*] Chùa Viên Giác, Ấn Độ

[*] Việt Nam Phật Quốc Tự, Nepal

[*] Chùa Phước Huệ, Sydney, Australia
[*] Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia
[*] Chùa Minh Quang, Sydney, Australia
[*] Chùa Quang Minh, Melbourne, Australia
[*] Chùa Quảng Đức, Melbourne, Australia
[*] Chùa Linh Sơn, Melbourne, Australia

5) Các Di tích Lịch sử

[*] Bốn nơi động tâm (Nepal và Ấn Ðộ)
[*] Hình ảnh hành hương Ấn Độ 2004
[*] Kết tập Tam Tạng
[*] Bảo tháp Sanchi, Ấn Độ
[*] Borobudur, Indonesia
[*] Ankor Wat, Cambodia
[*] Famen (Chùa thờ Ngón Tay Phật), Trung Quốc
[*] Aluvihara, Sri Lanka
[*] Anuradhapura, Sri Lanka
[*] Avukana, Sri Lanka
[*] Dambulla, Sri Lanka
[*] Maligawa (Chùa thờ Răng Phật), Sri Lanka
[*] Nalanda Gedige, Sri Lanka
[*] Polonnaruwa, Sri Lanka

6) Các Tu viện, Thiền viện trên thế giới

[*] Trung tâm Buddhamonthon, Thái Lan
[*] Wat Arun, Thái Lan
[*] Wat Benchamabophit, Thái Lan
[*] Wat Bovoranives, Thái Lan
[*] Wat Dhammamongkol, Thái Lan
[*] Wat Indraviharn, Thái Lan
[*] Wat Mahathat, Thái Lan
[*] Wat Nong Pah Pong, Thái Lan
[*] Wat Pah Baan Taad, Thái Lan
[*] Wat Pah Nanachat, Thái Lan
[*] Wat Pathom Chedi, Thái Lan
[*] Wat Pathum Wanaram, Thái Lan
[*] Wat Pho, Thái Lan
[*] Wat Phra Keow, Thái Lan
[*] Wat Phra That Phanom, Thái Lan
[*] Các chùa Thái Lan khác

[*] Chùa Ounalom, Campuchia
[*] Chùa Phnom, Campuchia

[*] Chùa That Luang, Lào
[*] Chùa Sisaket, Lào
[*] Chùa Xiang Thong, Lào

[*] Chùa Shwedagon, Miến Điện
[*] Thiền viện Mahasi, Yangon, Miến Điện
[*] Thiền viện Pa-Auk, Miến Điện
[*] Thiền viện Panditarama, Miến Điện
[*] Thiền viện Panditarama HMG, Miến Điện

[*] Buddhist Publication Society, Sri Lanka
[*] Chùa Vajiraramaya, Colombo, Sri Lanka
[*] Chùa Kalutara, Sri Lanka
[*] Chùa Kelaniya, Sri Lanka
[*] Chùa Devram, Sri Lanka
[*] Chùa Gangaramaya, Sri Lanka
[*] Chùa Seema Malaka, Sri Lanka
[*] Chùa Jayawardhanaramaya, Sri Lanka

[*] Chùa Machimmaram, Malaysia
[*] Buddhist Maha Vihara, Malaysia

[*] Chùa Ladakh, Ấn Độ

[*] Tu viện Amaravati, Anh quốc
[*] Tu viện Santidhamma, Anh quốc

[*] Tu viện Abhayagiri, Hoa Kỳ
[*] Tu viện Metta, Hoa Kỳ
[*] Wat Thai LA, Hoa Kỳ
[*] Wat Florida Dhammaram, Hoa Kỳ
[*] Bhavana Society, Hoa Kỳ

[*] Tu viện Santi, Australia
[*] Tu viện Bodhi, Australia
[*] Tu viện Bodhinyana, Australia

[*] Tu viện Bodhinyanarama, New Zealand

[*] Tăng Y trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy


[Trang PGNT][Trang Gốc]

last updated: 27-10-2006